Podłogi

JUNTGRES

Środek przeznaczony do gruntownego doczyszczania spoin podłogowych i powierzchni gresowych oraz usuwania pozostałości po pracach remontowo- budowalnych.

Opis

Środek przeznaczony do gruntownego doczyszczania spoin podłogowych i powierzchni gresowych oraz usuwania pozostałości po pracach remontowo- budowalnych. Nie stosować do posadzek marmurowych , granitowych oraz lastriko, etc.

Właściwości
– Produkt ulega biodegradacji.
– Bezbarwny płyn o odczynie kwaśnym do usuwania zabrudzeń i osadów wapiennych oraz pozostałości po zaprawach itp.
– Nie wytwarza gazów trujących.

Zastosowanie
– Produkt gotowy do użycia.
– Rozprowadzić środek na fugach i pozostawić na 2 minuty. Następnie przemyć powierzchnię wodą, zbierając zabrudzenia mopem lub spłukując obficie wodą.